Sprawy rodzinne są ciężkim przeżyciem, dlatego podchodzimy do nich szczególnie i z dużą delikatnością. Zdajemy sobie sprawę, że rozwód jest jednym z najbardziej traumatycznych przeżyć w życiu człowieka. Wiemy, że sposób prowadzenia postępowania rozwodowego może przesądzić o przyszłych stosunkach osób rozpadającej się rodziny i wywrzeć istotny wpływ na ich dalsze życie.

Reprezentujemy Klienta w postępowaniach sądowych oraz postępowaniu mediacyjnym. Zapewniamy pomoc w sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich, doradzamy w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego małżonków.Do najczęściej wykonywanych usług należą:
  • rozwód i separację, w tym także wobec osób zamieszkałych za granicą,
  • ustalenie alimentów na rzecz małoletnich dzieci i małżonka,
  • podwyższenie i obniżenie alimentów oraz stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł,
  • ustalenie wykonywania władzy rodzicielskiej i sposobu kontaktów z dziećmi,
  • ustalenie sposobu korzystania z mieszkania po rozwodzie,
  • ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka,
  • zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego, w razie potrzeby ustalenie odmiennych udziałów w majątku wspólnym, rozliczenie nakładów na majątek wspólny.
Pomoc dla zadłużonych i oddłużanie

Usługi prawnicze


Udzielamy pomocy prawnej niezależnie od Państwa miejsca zamieszkania. Oferujemy profesjonalną i cenowo atrakcyjną pomoc prawną, kierowaną w szczególności do klientów borykających się z długami lub wierzytelnościami, naszą specjializacją jest oddłużanie i wstrzymanie egzekucji komorniczej.