Śmierć osoby najbliższej powoduje konieczność uregulowania spraw majątku, który pozostawiła po sobie. Pomagamy Klientom uporządkować tą sprawę i sprawnie przeprowadzić niezbędne formalności dotyczące:Do najczęściej wykonywanych usług należą:
  • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
  • postępowania o odrzucenie spadku,
  • unieważnienia testamentu,
  • uznania spadkobierców za niegodnych dziedziczenia,
  • spisu majątku spadkowego,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku, spraw związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe,
  • uchylania się od skutków prawnych przyjęcia spadku,
  • sporządzenia testamentu,
  • wydziedziczenia oraz umów o dziedziczenie.
Pomoc dla zadłużonych i oddłużanie

Usługi prawnicze


Udzielamy pomocy prawnej niezależnie od Państwa miejsca zamieszkania. Oferujemy profesjonalną i cenowo atrakcyjną pomoc prawną, kierowaną w szczególności do klientów borykających się z długami lub wierzytelnościami, naszą specjializacją jest oddłużanie i wstrzymanie egzekucji komorniczej.