PRAWO SPADKOWE

KANCELARIA PRAWCZNIA
ALTER-LOCUS

Prawo spadkowe

Śmierć osoby najbliższej powoduje konieczność uregulowania spraw majątku, który pozostawiła po sobie. Pomagamy Klientom uporządkować tą sprawę i sprawnie przeprowadzić niezbędne formalności dotyczące:

  • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
  • postępowania o odrzucenie spadku,
  • unieważnienia testamentu,
  • uznania spadkobierców za niegodnych dziedziczenia,
  • spisu majątku spadkowego,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku,
  • spraw związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe,
  • uchylania się od skutków prawnych przyjęcia spadku,
  • sporządzenia testamentu,
  • wydziedziczenia oraz umów o dziedziczenie.