Badamy legalność egzekucji na poszczególnych etapach postępowania komorniczego. Czas może pomóc w zgromadzeniu środków i spłatę zobowiązania. W tym czasie postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone lub zawieszone.


USŁUGI

Czym jest antywindykacja

+48 506-870-672

Antywindykację rozumiemy tak samo jak egzekucję, tylko z poszanowaniem praw dłużnika. Natomiast w praktyce, rzeczywistość sprowadza się do tego, że często egzekucja komornicza prowadzona jest z pominięciem praw dłużnika, niekiedy wręcz z naruszeniem przepisów prawa. Zaistnienie długu nie musi i nie powinno być „końcem świata”, dla dłużnika. Egzekucja komornicza musi być prowadzona w najmniej uciążliwych sposób, zgodnie z zasadami określonymi w art. 799 § 2 k.p.c. i nie może generować nieuzasadnionych dodatkowych kosztów.

Generalnie dłużnikowi w egzekucji powinno chodzić o czas. Kiedy dochodzi do nieprawidłowości postępowania, obroną jest jej rozciągnięcie w czasie. Kiedy przygasimy ogień zyskujemy czas na weryfikację całego procesu. Badamy zasadność egzekucji w ogóle, oraz zasadność skierowania jej do danego składnika majątku.

Badamy jej legalność na poszczególnych etapach postępowania komorniczego. Czas może pomóc w zgromadzeniu środków i spłatę zobowiązania, w zawarciu ugody z wierzycielem itp.. Postępowanie egzekucyjne może zostać umorzone lub zawieszone. Każdy przypadek jest indywidualny, powyższe wskazuje tylko zarys problemu. Poniżej przedstawiono ewentualne przypadki dla, których jest możliwe działanie antyegzekucyjne.

Usługi dla osób fizycznych i przedsiębiorców


Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym.


W czym możemy Ci pomóc?T. 501-279-665