Pomagamy w sytuacjach dotyczących odrzucenia spadku. Prowadzimy także postępowania dotyczące zachowku, wydziedziczenia lub odwołania testamentu. Oferujemy kompleksową pomoc obejmującą zarówno porady prawne, sporządzanie pism procesowych oraz reprezentację przed sądami.


USŁUGI

Zachowek i dział spadku

+48 602-340-162

Śmierć osoby najbliższej powoduje konieczność uregulowania spraw majątku, który pozostawiła po sobie. Pomagamy Klientom uporządkować tą sprawę i sprawnie przeprowadzić niezbędne formalności dotyczące:Do najczęściej wykonywanych usług należą:
  • postępowania o stwierdzenie nabycia spadku,
  • postępowania o odrzucenie spadku,
  • unieważnienia testamentu,
  • uznania spadkobierców za niegodnych dziedziczenia,
  • spisu majątku spadkowego,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku, spraw związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe,
  • uchylania się od skutków prawnych przyjęcia spadku,
  • sporządzenia testamentu,
  • wydziedziczenia oraz umów o dziedziczenie.

Lista pozostałych usług prawniczych


Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym.