Pozyskaj nowe rynki

Z nami zbudujesz przewagę konkurencyjną na rynku stając się liderem w swojej branży

Z nami zbudujesz przewagę konkurencyjną na rynku stając się liderem w swojej branży


Obsługa i doradztwo prawne w obszarze zamówień publicznych

Chcesz zbudować przewagę konkurencyjną na rynku?

Rynek zamówień publicznych jest obecnie wart około 143 miliarda złotych przy stosunkowo małej konkurencji.

Z nami zbudujesz przewagę konkurencyjną na rynku stając się liderem w swojej branży

Startując w zamówieniach, warto pamiętać, że wiążą się one z dużym stopniem biurokratyzacji. Dzięki nam unikną Państwo zmagania się z biurokracją cedując ją na nas. Nasz zespół posiada duże doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji zamówień publicznych oraz stosowania zasady konkurencyjności.


Profity płynące z realizacji zamówień publicznych:

  • szansa na zdobycie interesującego, intratnego zlecenia dla swojej firmy,
  • Wybór oferty spośród aktualnie dostępnych oraz uniknięcia przestoju w branzy,
  • udział w zamówieniach pomoże wypracować status lidera na rynku i wypracować strategię wizerunkową,
  • możliwości zarobku i gwarancja wypłaty,
  • pozyskanie nowych klientów

Oferujemy:

01

monitorowanie przetargów zgodnie z branżą wykonawcy.

02

doradztwo w zakresie przygotowania oferty przetargowej.

03

udział w negocjacjach.

04

sporządzanie odpowiedzi na wezwania składane przez zamawiającego.

05

weryfikację dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych.

06

przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych oraz tworzenie standardowych dokumentów wymaganych przez zamawiających od wykonawców.

07

wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu (wyjaśnianie SIWZ, kontrola statusu postępowania, bieżące konsultacje telefoniczne).

W czym możemy Ci pomóc?T. 501-279-665