Oddłużanie nie ma formy materialnej pomocy w spłacie, lecz doradztwa oraz negocjacji z wierzycielami, które pozwala na łatwiejsze poradzenie sobie z zadłużeniem.


Na czym polega oddłużanie?

Oddłużanie to proces polegający na likwidacji długów poprzez spłatę lub doprowadzenie do umorzenia posiadanych długów.Oddłużanie osób prywatnych

Jest to proces, w ramach którego nasza Firma negocjuje z wierzycielami warunki spłaty zobowiązań finansowych Klientów.Oddłużenia firm

W ramach usługi oddłużania, oferujemy kompeksową ochronę Dłużnika. Niesiemy pomoc zadłużonym, która w szczególności zawiera takie świadczenia jak oddłużanie, antywindykacja i antyegzekucja oraz wstrzymanie egzekucji komorniczejUpadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest postępowaniem sądowym przewidzianym dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarcze, którzy stali się niewypłacalni.

Usługi dla osób fizycznych i przedsiębiorców


Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym.


W czym możemy Ci pomóc?T. 501-279-665