Egzekucja komornicza ma na celu jak najszybsze odzyskanie długu, podlega jednak pewnym ograniczeniom, by dłużnik nie został pozbawiony całkowicie środków do życia.


Jakie są prawa i
obowiązki komornika?

Komornik może prowadzić postępowanie egzekucyjne jedynie, gdy posiada wobec dłużnika tytuł wykonawczy - tytuł egzekucyjny, któremu została nadana przez sąd klauzulę wykonalności. Zazwyczaj jest to sądowy nakaz zapłaty. Egzekucja komornicza ma na celu jak najszybsze odzyskanie długu, egzekucja komornicza podlega jednak pewnym ograniczeniom, by dłużnik nie został pozbawiony całkowicie środków do życia.Tytułami egzekucyjnymi sa:
  • prawomocne orzeczenie referendarza sądowego lub orzeczenie podlegające natychmiastowemu wykonaniu,
  • prawomocne orzeczenie sądu, ugoda zawarta przed sądem,
  • akt notarialny, w którym dłużnik poddał się potencialnej w przyszłości egzekucji,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z niewłaściwie wykonanych umów,
  • inne orzeczenia, akty i ugody, podelegające z mocy ustaw szczególnych egzekucji sądowej.


Aby zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne, wierzyciel musi złożyć u komornika pisemny wniosek o wszczęcie egzekucji oraz tytuł wykonawczy. Komornik na podstawie tytułu wykonawczego ma za zadanie zaspokoić roszczenia wierzyciela. W tym celu może:

  • zająć i sprzedać ruchomości i nieruchomości stanowiące własność dłużnika,
  • zająć wynagrodzenie za pracę, rentę, emeryturę oraz dochody z innych tytułów,
  • zająć rachunek bankowy dłużnika, wierzytelności i inne prawa majątkowe.

Usługi dla osób fizycznych i przedsiębiorców


Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym.


W czym możemy Ci pomóc?T. 501-279-665