Wśród najczęściej prowadzonych przez Kancelarię postepowań sądowych z zakresu spraw cywilnych należą: sprawy o zapłatę, naprawienie szkody związanej z nienależytym wykonaniem umowy, odszkodowanie i zadośćuczynienie, skargi pauliańskie, postępowania w których uczestniczą konsumenci


USŁUGI

Zasiedzenie nieruchomości skarbu państwa

+48 602-340-162

Życie każdego człowieka to seria przeróżnych czynności, to relacje z innymi osobami, to stosunki własnościowe. Sprawy te reguluje prawo cywilne. Prawo, które jest najczęstszym tematem wizyt w kancelariach adwokackich. Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego udzielając porad prawnych, sporządzając pisma procesowe i reprezentując klientów przed sądami. Wielość spraw z zakresu prawa cywilnego sprawia, że zamieszczenie na niniejszej stronie wszystkich rodzajów spraw podejmowanych przez kancelarię jest niezasadne. Każda sprawa jest inna, każda wymaga osobnego zastanowienia, analizy.najczęściej spotykanych spraw z zakresu prawa cywilnego prowadzonych w naszej kancelarii zaliczamy:
  • pomoc w sporach cywilnoprawnych na etapie przedsądowym i sądowym,
  • ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami,
  • redagowanie umów i ich analiza, oraz negocjowanie ich w imieniu Klienta,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z niewłaściwie wykonanych umów,
  • pomoc prawna w zakresie zakupu i sprzedaży, w szczególności nieruchomości, roszczenia za wady fizyczne i prawne,
  • sprawy z zakresu zasiedzenia, współwłasności (w tym zniesienie współwłasności), ograniczonego prawa rzeczowego (służebność).

Lista pozostałych usług prawniczych


Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym.