Licytacja nieruchomości to dla dłużnika bardzo często ogromna tragedia i stres. Nikt nie chce stracić miejsca, z którym jest emocjonalnie związany. Często w takiej sytuacji dłużnicy postepują pochopnie i nierozważnie.


Jak wstrzymać egzekucję komorniczą?

Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego może nastąpić z kilku przyczyn. Zaliczyć do nich można:

Wstrzymanie postępowania z urzędu, Aby wstrzymać postępowanie egzekucyjne z urzędu, muszą być spełnione następujace kryteria:
 • wierzyciel nie posiada zdolności procesowej bądź przedstawiciela ustawowego,
 • dłużnik lub wierzyciel nie żyje,
 • dłużnik nie posiada zdolności procesowej lub przedstawiciela ustawowego,
 • część licytowanej nieruchomości wystarcza na pokrycie całego zobowiązania,
 • umowa użytkowania wieczystego, do której odnosi się egzekucja, może być rozwiązana

Wstrzymanie egzekucji komorniczej na wniosek dłużnika lub wierzyciela:
 • wierzyciel wnioskuje o zawieszenie postępowania,
 • sąd wcześniej uchylił wykonalność tytułu egzekucyjnego wskutek powództwa dłużnika,
 • dłużnik złożył zabezpieczenie, które zwalnia go od egzekucji,
 • we wniosku dłużnik wykaże, że do zaspokojenia roszczenia wystarczy część jego majątku

Wstrzymanie postępowania egzekucyjnego na podstawie postanowienia sądu może mieć miejsce, jeżeli:
 • dłużnik złożył skargę na czynności komornicze lub postanowienie sądu

Czego unikać przy licytacji nieruchomości?

Licytacja nieruchomości to dla dłużnika bardzo często ogromna tragedia i stres. Nikt nie chce stracić miejsca, z którym jest emocjonalnie związany. Często w takiej sytuacji dłużnicy postepują pochopnie i nierozważnie i stosują dwie popularne metody opóźniające zlicytowanie mieszkania, mianowicie:
fikcjyjną sprzedaż i darowiznę

Sprzedaż i darowizna będą respektowane tylko wtedy gdy mają miejsce przed zaistnieniem zdarzenia tworzącego roszczenie, tuż przed datą podpisania umowy z przyszłym wierzycielem. Stosując fikcyjną sprzedaż bądź darowiznę może skutkować zastosowaniem przeciw byłemu, jaki i obecnemu właścicielowi prawa cywilnego bądź nawet i karnego.

Mając na uwadze wyżej wymienione sytuację aby zaoszczędzić Państwu stresu i kłopotów oferujemy nasze sprawdzone usługi wstrzymania licytacji nieruchomości.

Dlaczego warto odwlekać w czasie licytację nieruchomości?

Odwlekanie w czasie może przynieść dłużnikowi wiele korzyści, podczas tego okresu wiele może się wydażyć, mianowicie:

 • może nastapić śmierć wierzyciela a jego spadkobiercy nie będą zainteresowani windykacją należności
 • jeżeli właścielem jest spółka, może ona zbankrutować bądź też ulec likwidacji
 • wierzyciel dla "świętego spokoju" może sprzedać wierzytelność za ułamek wartości, np. za 25%
 • wierzyciel może utracić ważne dowody w sprawie

Usługi dla osób fizycznych i przedsiębiorców


Oferujemy współpracę zarówno podmiotom gospodarczym (spółkom prawa handlowego, osobom prowadzącym działalność gospodarczą) i osobom fizycznym.


W czym możemy Ci pomóc?T. 501-279-665