Życie każdego człowieka to seria przeróżnych czynności, to relacje z innymi osobami, to stosunki własnościowe. Sprawy te reguluje prawo cywilne. Prawo, które jest najczęstszym tematem wizyt w kancelariach adwokackich. Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego udzielając porad prawnych, sporządzając pisma procesowe i reprezentując klientów przed sądami. Wielość spraw z zakresu prawa cywilnego sprawia, że zamieszczenie na niniejszej stronie wszystkich rodzajów spraw podejmowanych przez kancelarię jest niezasadne. Każda sprawa jest inna, każda wymaga osobnego zastanowienia, analizy.najczęściej spotykanych spraw z zakresu prawa cywilnego prowadzonych w naszej kancelarii zaliczamy:
  • pomoc w sporach cywilnoprawnych na etapie przedsądowym i sądowym,
  • ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami,
  • redagowanie umów i ich analiza, oraz negocjowanie ich w imieniu Klienta,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z niewłaściwie wykonanych umów,
  • pomoc prawna w zakresie zakupu i sprzedaży, w szczególności nieruchomości, roszczenia za wady fizyczne i prawne,
  • sprawy z zakresu zasiedzenia, współwłasności (w tym zniesienie współwłasności), ograniczonego prawa rzeczowego (służebność).
Pomoc dla zadłużonych i oddłużanie

Usługi prawnicze


Udzielamy pomocy prawnej niezależnie od Państwa miejsca zamieszkania. Oferujemy profesjonalną i cenowo atrakcyjną pomoc prawną, kierowaną w szczególności do klientów borykających się z długami lub wierzytelnościami, naszą specjializacją jest oddłużanie i wstrzymanie egzekucji komorniczej.