PRAWO CYWILNE

KANCELARIA PRAWCZNIA
ALTER-LOCUS

Prawo cywilne

Życie każdego człowieka to seria przeróżnych czynności, to relacje z innymi osobami, to stosunki własnościowe. Sprawy te reguluje prawo cywilne. Prawo, które jest najczęstszym tematem wizyt w kancelariach adwokackich. Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę w zakresie prawa cywilnego udzielając porad prawnych, sporządzając pisma procesowe i reprezentując klientów przed sądami. Wielość spraw z zakresu prawa cywilnego sprawia, że zamieszczenie na niniejszej stronie wszystkich rodzajów spraw podejmowanych przez kancelarię jest niezasadne. Każda sprawa jest inna, każda wymaga osobnego zastanowienia, analizy.

Do najczęściej spotykanych spraw z zakresu prawa cywilnego prowadzonych w naszej kancelarii zaliczamy:

  • pomoc w sporach cywilnoprawnych na etapie przedsądowym i sądowym,
  • ochrona przed nieuprawnionymi roszczeniami,
  • redagowanie umów i ich analiza, oraz negocjowanie ich w imieniu Klienta,
  • dochodzenie roszczeń wynikających z niewłaściwie wykonanych umów,
  • pomoc prawna w zakresie zakupu i sprzedaży, w szczególności nieruchomości, roszczenia za wady fizyczne i prawne,
  • sprawy z zakresu zasiedzenia, współwłasności (w tym zniesienie współwłasności), ograniczonego prawa rzeczowego (służebność).