Dlaczego przedsiębiorcy nie powinni zakładać jednoosobowych działalności gospodarczych?

Dlaczego przedsiębiorcy nie powinni zakładać jednoosobowych działalności gospodarczych?


Dodany przez: Mateo

...

Zgodnie z definicją, działalność gospodarcza to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych - prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły (ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Działalność gospodarcza jest najczęściej wybieraną formą prowadzenia firmy w Polsce. Rocznie rejestrowanych jest ponad 300 tys. podmiotów gospodarczych, z czego znaczna część to jednoosobowe działalności gospodarcze.

Większość przedsiębiorców nie bierze pod uwagę innej formy prawnej niż samodzielna działalność gospodarcza. Zwykle w ogóle nie wiedzą, że można prowadzić biznes efektywniej i bezpieczniej.

Działalność gospodarczą jest stosunkowo łatwo założyć oraz niewymagane jest posiadanie kapitału zakładowego. Pomimo tych początkowych udogodnień prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej w przyszłości może okazać się NIEBIEZPIECZNE!

Powody, dla których nie powinno się zakładać działalności gospodarczych:

  • Ryzyko utraty całego majątku

 Działalność gospodarcza przypisana jest do osoby fizycznej, działalność w tej formy nie posiada odrębnej osobowości prawnej, w takim wypadku, jeżeli coś by w Twoim interesie poszło nie po Twojej myśli ryzykujesz wszystkim, co posiadasz. Nawet jeżeli zgromadziłeś środki wcześniej, niż rozpocząłeś prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej, i tak podlegają one ewentualnej egzekucji komorniczej. Prowadząc biznes w takich warunkach rzadko kiedy można podjąć większe ryzyko.

  • Obowiązkowa opłata do ZUS

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą jesteś zmuszony w każdym miesiącu, bez względu na wielkość Twoich przychodów, opłacać składki ZUS. Po dwóch latach prowadzenia działalności składa ZUS wynosi ponad 1000 złotych co dla wielu przedsiębiorców jest to dość spory wydatek.

  • Słaby dostęp do optymalizacji podatkowych

  • Brak ewidencji ruchu pieniądza

Działalność gospodarcza pozwala na płynne przechodzenie środków z portfela prywatnego do portfela firmowego i odwrotnie. Co oznacza, że mamy sprawy zawodowe oraz prywatne na jednym koncie bankowym. Z kolei spółki kapitałowe zmuszają przedsiębiorców do oddzielania majątków, co w rezultacie pozwala przedsiębiorcom skutecznie zarządzać finansami.

  • Nie można odsprzedać


Podsumowując:

Czy mają na uwadze powyższe w dalszym ciągu chcesz ryzykować całym swoim majątkiem prowadząc jednoosobowa działalność gospodarcza?

Dodatkowo w ostatnich latach zakładanie spółek handlowych stało się równie proste, tanie i ogólnie dostępne.

       

        
Komentarze