Alter-Locus

Wzory dokumentów do pobrania


Pozew o alimenty

Pobierz plik(.doc)Podstawą prawną regulującą zakres i zasady świadczeń alimentacyjnych jest ustawa Kodeks rodzinny i opiekuńczy, wraz z kolejnymi nowelizacjami. Zasady związane z obowiązkiem alimentacyjnym opisuje „Dział III – Obowiązek alimentacyjny” (odpowiednio art. 128 do art. 144).

Pozew o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną

Pobierz plik(.doc)Pozew o zapłatę ceny za rzecz sprzedaną