Oferujemy:

01

monitorowanie przetargów zgodnie z branżą wykonawcy.

02

doradztwo w zakresie przygotowania oferty przetargowej.

03

udział w negocjacjach.

04

sporządzanie odpowiedzi na wezwania składane przez zamawiającego.

05

weryfikację dokumentacji przetargowej pod kątem zgodności z prawem zamówień publicznych.

06

przeprowadzania procedur udzielania zamówień publicznych oraz tworzenie standardowych dokumentów wymaganych przez zamawiających od wykonawców.

07

wsparcie prawne w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu (wyjaśnianie SIWZ, kontrola statusu postępowania, bieżące konsultacje telefoniczne).

Potrzebujesz profesjonalnej porady prawnej? Skontaktuj się z nami.