Wychodząc na przeciw wszystkim tym, którzy potrzebują samodzielnie napisać umowę cywilno-prawną, bądz samodzielnie złożyć pozew lub inne pismo procesowe udostępniamy bezpłatnie wzorce takich dokumentów. Można je samodzielnie pobrać z naszej strony. Dla ułatwienia znalezienia odpowiedniego druku podzieliliśmy je na dwie grupy:

  • umowy i inne dokumenty stosowane w działalności gospodarczej
  • pozwy i pisma procesowe.

W razie potrzeby opracowania pisma nie zamieszczonego na naszej stronie prosimy o kontakt.

Do pobrania:

Pełnomocnictwo

Pełnomocnictwo do przeniesienia własności nieruchomości

Pełnomocnictwo ogólne

Pełnomocnictwo z notarialnym poświadczeniem podpisu

Ugoda zawarta pomiędzy podmiotami Gospodarczymi

Umowa dzierżawy urządzenia

Umowa know how o udostępnienie nie chronionego projektu stanowiącego tajemnicę

Umowa najmu i dzierżawy

Umowa najmu lokalu mieszkalnego

Umowa najmu nieruchomości lub jej części na cele użytkowe

Umowa najmu urządzenia

Umowa nieruchomości

Umowa o dzieło

Umowa o przelew wierzytelności

Umowa o roboty budowlane

Umowa o wykonanie robot budowlanych

Umowa poręczenia

Umowa pożyczki

Umowa przechowania

Umowa przechowania depozyt nieprawidłowy

Umowa spółki prawa cywilnego

Umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży na raty

Umowa ustanowienia zastawu

Umowa ustanowienia zastawu na udziałach w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Umowa użyczenia

Umowa zlecenia

Umowa zlecenia zawarcia transakcji w formie pośrednictwa