Sprawy Karne

Pomoc prawna, której udzielamy w zakresie prawa karnego obejmuje pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego, tj. w postępowaniu przygotowawczym (dochodzeniu lub śledztwie), a także w postępowaniu rozpoznawczym (postępowaniu przed sądem) i w razie takiej potrzeby również w postępowaniu karnym wykonawczym (związanym z wykonaniem kary; zajmujemy się m.in. odroczeniami i przerwą w wykonywaniu kary, warunkowym przedterminowym zwolnieniem). Sporządzamy apelacje lub kasacje w sprawach karnych, składamy wnioski o wznowienie postępowania.

Nasza kancelaria zapewnia również kompleksową pomoc prawną każdej osobie pokrzywdzonej przestępstwem składając w jej imieniu wniosek o wszczęcie postępowania karnego, a później reprezentując osobę pokrzywdzoną w postępowaniu sądowym, dbając o to, by sprawca poniósł zasłużoną karę, a szkoda wyrządzona naszym Klientom na drodze przestępstwa została naprawiona. Reprezentujemy oskarżyciela prywatnego i posiłkowego, sporządzamy prywatne lub subsydiarne akty oskarżenia.

Adwokaci prowadzący sprawy postępowania karnego posiadają wieloletnie doświadczenie prokuratorskie. Stąd wiemy, że w rzetelny sposób możemy walczyć o zapewnienie skutecznej pomocy prawnej w każdej sytuacji, w której znalazł się nasz Klient. Osobom, które obawiają się, że mogą popaść w konflikt z prawem oferujemy usługę POGOTOWIA PRAWNEGO. W jej ramach w razie potrzeby interweniujemy na telefon w komisariacie, czy prokuraturze celem podjęcia czynności obrońcy.

Uczestniczymy w przesłuchaniach, zadajemy pytania, podważamy dowody, skarżymy decyzje procesowe. Jesteśmy zdeterminowani w dążeniu do celu, który uzgodniliśmy z klientem.

Postępowanie w sprawach karnych nie jest rzeczą prostą. Dużo osób gubi się w gąszczu przepisów i procedur. Pomoc dobrze przygotowanego adwokata, który zna się na sztuce prowadzenia spraw karnych zawsze znacząco wpływa na wynik sprawy.
Specjalizujemy się w prawie karnym gospodarczym.