Usługi MSP (wirtualne biuro)

W celu większego ułatwienia działalności gospodarczej i obniżeniu kosztów przy tworzeniu oddziałów proponujemy adres rejestrowy w biurze kancelarii.

Zapewniamy, prestiżowy adres przy minimum formalności, bez konieczności podpisywania długoterminowych umów, kaucji.

Pakiet ten można powiększyć o usługi sekretariatu i wynajem sali konferencyjnej. Zapraszamy zagranicznych inwestorów i polskie firmy.