Skup i sprzedaż spółek z o.o.

Sprzedaż: oferujemy sprzedaż zarejestrowanych spółek z o.o. Posiadamy spółki które jeszcze nie zaciągnęły żadnych zobowiązań i nie osiagnęły żadnych przychodów, w których można rozpocząć działalność natychmiast. Jednocześnie oferujemy spółki z kilkuletnim...

Prawo gospodarcze

Prawo gospodarcze Na potrzeby naszych Klientów opracowujemy umowy handlowe obejmujące politykę kontraktową przedsiębiorstw w obrocie krajowym i zagranicznym. Sporządzamy umowy konsorcjum na gruncie prawa zamówień publicznych. Bardzo często doradzamy naszym Klientom...

MSP

MSP W celu większego ułatwienia działalności gospodarczej i obniżeniu kosztów przy tworzeniu oddziałów proponujemy adres rejestrowy w biurze kancelarii. Pakiet ten można powiększyć o usługi sekretariatu i wynajem sali konferencyjnej. Zapewniamy, prestiżowy adres przy...

Spółki celowe

Praktyka życia gospodarczego pokazuje, że są sytuacje, w których trzeba szybko podjąć decyzję, w celu zrealizowania zamierzonego celu gospodarczego. Również, niekiedy jest potrzeba, przeprowadzenia takich działań po przez spółki celowe. Wiemy jak bardzo liczy się...

Wzory umów i pism procesowych – do pobrania

Wychodząc na przeciw wszystkim tym, którzy potrzebują samodzielnie napisać umowę cywilno-prawną, bądz samodzielnie złożyć pozew lub inne pismo procesowe udostępniamy bezpłatnie wzorce takich dokumentów. Można je samodzielnie pobrać z naszej strony. Dla ułatwienia...

Prawo administracyjne

Prawo Aministracyjne Udzielamy pomocy prawnej w zakresie uzyskiwania koncesji, licencji i zezwoleń administracyjnych. Doradzamy w zakresie postępowania administracyjnego. Reprezentujemy Klientów przed wszystkimi organami administracyjnymi. Sporządzamy skargi do WSA...