MSP

W celu większego ułatwienia działalności gospodarczej i obniżeniu kosztów przy tworzeniu oddziałów proponujemy adres rejestrowy w biurze kancelarii.

Pakiet ten można powiększyć o usługi sekretariatu i wynajem sali konferencyjnej.

Zapewniamy, prestiżowy adres przy minimum formalności, bez konieczności podpisywania długoterminowych umów, kaucji.

Zapraszamy zagranicznych inwestorów i polskie firmy.