Kancelaria

Kancelaria zajmuje się świadczeniem usług prawniczych w ramach firmy Alter-Locus sp. z o.o., na terenie całego kraju. Kierujemy je do Klientów indywidualnych i korporacyjnych.

Wiemy, że współcześnie żyje się szybko, z presją na podejmowanie błyskawicznych decyzji, a wszystko to w otoczeniu nieustannie zmieniającego się systemu prawnego. Wiemy, że taki stan rzeczy, skutkuje różnego rodzaju naruszeniami obowiązujących norm prawnych, dokonywanych świadomie, bądź z niewiedzy.

Dokonujemy tego osobiście lub dotyka to nas w kontaktach z innymi osobami, czy firmami. W konsekwencji gdy dojdzie do rozstrzygania sporu prawnego mamy do czynienia z odhumanizowaną machiną systemu prawnego. Powszechne postrzeganie sądu kojarzy się ze sprawiedliwością i często tak się dzieje.

Jednocześnie nie można zapominać, że sąd wydaje wyrok w ramach porządku prawnego, na podstawie zebranych dowodów. Dlatego trzeba walczyć o swoją sprawiedliwość i ją udowodnić.

Nasze usługi dzielimy na dwie grupy. W pierwszej znajdą się usługi dotyczące działań prewencyjnych, minimalizujących ryzyko, a często dających pewność, że przyszłe Wasze działania są maksymalnie zabezpieczone. Preferujemy je, gdyż przy minimalnym z możliwych nakładzie otrzymujecie Państwo maksymalną ochronę. Druga grupa to usługi skierowane do tych z Was, którzy już prowadzą spór prawny na etapie formalnym, bądź wstępującym dopiero w fazę zaistnienia. Ta grupa usług jest wysoce sformalizowana i niestety jest o wiele bardziej kosztowna.

Zajmujemy się obsługą prawną podmiotów gospodarczych z różnych branż. Oferujemy specjalistyczne doradztwo w zakresie głównych dziedzin prawa, a ponadto zapewniamy pełną obsługę w procesach przed sądami powszechnymi i arbitrażowymi. W celu zapewnienia pełnej koordynacji działań Klientów, możemy zapewnić doradztwo prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach, również w tych niszowych. Oferujemy również pomoc w działaniach przedprocesowych w różnego rodzaju mediacjach i negocjacjach.

Świadczymy pomoc prawną osobom fizycznym, przede wszystkim w zakresie prawa karnego, obejmującą pełną obronę praw na wszystkich etapach postępowania karnego. Udzielamy pomocy w zakresie prawa administracyjnego, wszystkich szczebli. Pomagamy w zakresie głównych regulacji prawa cywilnego, w szczególności prawa rodzinnego.

W wyniku długoletniej praktyki zauważyliśmy potrzebę wyodrębnienia usług dla dłużników, celem umożliwienia im uzyskania pomocy prawnej przy egzekucji, czy windykacji. Taką potrzebę zauważyliśmy wraz z narastaniem problemu naruszania praw dłużnika i działania na jego szkodę. Pomoc tą świadczymy w ramach usług antywindykacji i antyegzekucji. Wiemy, że każda sprawa z tego zakresu jest różna i ma swój indywidualny kontekst. Jednak mają one wspólna płaszczyznę i z uwagi na nią, możemy stwierdzić, że usługi z tego zakresu, świadczymy skutecznie (biorąc pod uwagę okoliczności sprawy) na każdym etapie postępowania windykacyjnego i egzekucyjnego.

Niezależnie od pomocy świadczonej przez radców prawnych i adwokatów. Kancelaria organizuje i zapewnia doradztwo gospodarcze, w tym usługi mediatorów, doradców podatkowych, ekonomistów i księgowych.